วันที่ 19 เมษายน 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (ศปก) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางของพัสดุตามโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุดิจิตอล โดยมี ผบก.สส. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม สทส. ชั้น 2 อาคาร 8 ตร.

237

วันที่ 19 เมษายน 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (ศปก) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางของพัสดุตามโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุดิจิตอล โดยมี ผบก.สส. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม สทส. ชั้น 2 อาคาร 8 ตร.
IMG_6741_resize IMG_6735_resize IMG_6729_resize IMG_6717_resize

แบ่งปัน