วันที่ 20 เมษายน 2559 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแถลงผลงานในรอบ 6 เดือน ตร. โดยมี พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (บร 21), พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 23) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 4 ตร.

170

วันที่ 20 เมษายน 2559 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแถลงผลงานในรอบ 6 เดือน ตร. โดยมี พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (บร 21), พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 23) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 4 ตร.
IMG_6789_resize IMG_6811_resize IMG_6794_resize

แบ่งปัน