สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายเวลาการรับสมัครฯบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิเนติบัณฑิตเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) ถึงวันที่ 13 ก.ค. 61 นี้ ทาง www.policeadmission.org

166

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายเวลาการรับสมัครฯบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิเนติบัณฑิตเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) ถึงวันที่ 13 .. 61 นี้ ทาง www.policeadmission.org

แบ่งปัน