วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายขับรถโดยสารและรถบรรทุกที่ติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ (GPS) โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี ผู้แทนกรมขนส่งทางบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

120

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./  พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายขับรถโดยสารและรถบรรทุกที่ติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ (GPS) โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี ผู้แทนกรมขนส่งทางบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน