ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในราชการกองสารนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29

แบ่งปัน