ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในราชการกองสารนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4

แบ่งปัน