วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล / พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าพิธีฯ

236

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล / พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าพิธีฯ

แบ่งปัน