วันที่ 20 เมษายน 2559 คุณสุขุมาล ชิงดวง เลขานุการ สมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะ เข้าเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล ให้การต้อนรับ ณ ห้อง ไอ.ชี.ยู. ศัลยกรรมประสาท. รพ.ตร.

374

วันที่ 20 เมษายน 2559 คุณสุขุมาล ชิงดวง เลขานุการ สมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะ เข้าเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล ให้การต้อนรับ ณ ห้อง ไอ.ชี.ยู. ศัลยกรรมประสาท. รพ.ตร.
IMG_5262IMG_5255 IMG_5268 IMG_5265

แบ่งปัน