วันที่ 20 เมษายน 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 14) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับสถานบริการและการใช้อำนาจสั่งปิดสถานประกอบการที่มีการกระทำผิดกฎหมายตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 โดยมีผู้แทนจาก บช.น., กมค., และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.

177

วันที่ 20 เมษายน 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 14) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับสถานบริการและการใช้อำนาจสั่งปิดสถานประกอบการที่มีการกระทำผิดกฎหมายตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 โดยมีผู้แทนจาก บช.น., กมค., และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.
IMG_6766_resizeIMG_6753_resize IMG_6769_resize

แบ่งปัน