วันที่ 22 เมษายน 2559 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ตร.

121

วันที่ 22 เมษายน 2559 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_5506 IMG_5516

แบ่งปัน