ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายทรู๊ป (ป้ายไดคัทมีด้ามจับด้านหลัง) เพื่อใช้ในการการประชาสัมพันธ์ในโครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในเรื่องต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

294

แบ่งปัน