วันที่ 27 เมษายน 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ระดับ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559 โดยมี พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตช., พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.

176

วันที่ 27 เมษายน 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ระดับ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559 โดยมี พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตช., พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.
IMG_8202_resizeIMG_8221_resize IMG_8194_resize

แบ่งปัน