วันที่ 28 เมษายน 2559 คณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำโดย คุณนุชธิดา มะลิขาว, คุณถาวรีย์ ปิ่นแจ้ง, คุณสุขุมาล ชิงดวง เข้าถวายแจกันดอกไม้สด และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชันษา 11 ปี ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ พระที่นังอัมพรสถาน

363

วันที่ 28 เมษายน 2559 คณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำโดย คุณนุชธิดา มะลิขาว, คุณถาวรีย์ ปิ่นแจ้ง, คุณสุขุมาล ชิงดวง เข้าถวายแจกันดอกไม้สด และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชันษา 11 ปี ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ พระที่นังอัมพรสถาน
IMG_8236 IMG_8214 IMG_8212

แบ่งปัน