วันที่ 29 เมษายน 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ให้การต้อนรับ คุณจันทนี ธนรักษ์ รองราชเลขาธิการ ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิบัติตนในการเข้าเฝ้าฯ การรับเสด็จ และมารยาทสากลในการรับประทานอาหาร” โดยมี ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1-9, บช.ก., บช.น., ตชด., ศชต., สตม. เข้ารับฟังการบรรยาย ณ สโมสรตำรวจ

162

วันที่ 29 เมษายน 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ให้การต้อนรับ คุณจันทนี ธนรักษ์ รองราชเลขาธิการ ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิบัติตนในการเข้าเฝ้าฯ การรับเสด็จ และมารยาทสากลในการรับประทานอาหาร” โดยมี ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1-9, บช.ก., บช.น., ตชด., ศชต., สตม. เข้ารับฟังการบรรยาย ณ สโมสรตำรวจ
VII_8290 VII_8282 VII_8197 VII_8194 IMG_0010

แบ่งปัน