วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก โดยมีผู้แทนจาก กมค., บก.จร., ทล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 5 ตร.

182

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก โดยมีผู้แทนจาก กมค., บก.จร., ทล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 5 ตร.
IMG_8247_resizeIMG_8252_resize IMG_8226_resize IMG_8224_resize

แบ่งปัน