วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปารุสกวัน 2 บช.น./ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญ พระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

129

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปารุสกวัน 2 บช.น./ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญ พระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน