เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดพิธีรับมอบเสื้อยืดคอปก ลายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยลายเสื้อด้านหน้าเป็นลายฝีพระหัตถ์ ส่วนด้านหลังของเสื้อมีลายฝีพระหัตถ์เป็นรูปการละเล่นพื้นบ้านและกระเป๋าผ้าลายฝีพระหัตถ์ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้จัดหาไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่สังกัดหน่วยที่มีที่ตั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อใช้สวมใส่เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาของหน่วยในโอกาสต่าง ๆ

599
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดพิธีรับมอบเสื้อยืดคอปก ลายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โดยลายเสื้อด้านหน้าเป็นลายฝีพระหัตถ์ ส่วนด้านหลังของเสื้อมีลายฝีพระหัตถ์เป็นรูปการละเล่นพื้นบ้านและกระเป๋าผ้าลายฝีพระหัตถ์
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้จัดหาไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่สังกัดหน่วยที่มีที่ตั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
เพื่อใช้สวมใส่เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาของหน่วยในโอกาสต่าง ๆ
แบ่งปัน