ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ (สกอร์เลอร์บอร์ด) ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

74

แบ่งปัน