วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยมี พ.ต.อ.ทินกร ณัฏฐ์มั่งคั่ง รอง ผบก.สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

319

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยมี พ.ต.อ.ทินกร ณัฏฐ์มั่งคั่ง รอง ผบก.สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน