ประกาสกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ตามโครงการรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจตำรวจประจำปี ๒๕๖๑ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

109

แบ่งปัน