ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายถือชื่อหน่วยงาน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในโครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60

แบ่งปัน