วันที่ 2 พ.ค.2559 พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร./ รรท.ผบช.ส. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำ (Black Tiger) รุ่นที่ 2 โดยภายในงานจะมีการสาธิตรูปแบบการอารักขา และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ณ ศพข.บช.ส. ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

923

วันที่ 2 พ.ค.2559 พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร./ รรท.ผบช.ส. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำ (Black Tiger) รุ่นที่ 2 โดยภายในงานจะมีการสาธิตรูปแบบการอารักขา และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ณ ศพข.บช.ส. ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
IMG_8694 IMG_8349 IMG_8333 IMG_8290 IMG_8237 IMG_8188

แบ่งปัน