ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๔ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

348
View Fullscreen
แบ่งปัน