วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตร. / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนภารกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับคลินิก ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ งานวิจัย และงานวิชาการเพื่อประโยชน์อันสูงสุดต่อระบบการแพทย์และการสาธารณสุขไทยในอนาคต โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียริ ศรีวรขาน รองผบ.ตร., พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร., พตร., คณะผู้บริหารสถาบันจุฬาภรณ์ และ แพทย์ พยาบาล นศ.แพทย์ ร่วมเป็นเกียรติในการลงนาม จากนั้น ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม รพ.ตร. ในการเปิดคลินิคสำหรับชาวต่างชาติ

621

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา  รพ.ตร. / พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา  ผบ.ตร. และ ศ.นพ.นิธิ  มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนภารกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับคลินิก ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ งานวิจัย และงานวิชาการเพื่อประโยชน์อันสูงสุดต่อระบบการแพทย์และการสาธารณสุขไทยในอนาคต  โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียริ  ศรีวรขาน รองผบ.ตร.,พล.ต.อ.ศรีวราห์  รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.เดชา  บุตรน้ำเพชร  ผู้ช่วย ผบ.ตร., พตร., คณะผู้บริหารสถาบันจุฬาภรณ์ และ แพทย์ พยาบาล นศ.แพทย์ ร่วมเป็นเกียรติในการลงนาม  จากนั้น ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม รพ.ตร. ในการเปิดคลินิคสำหรับชาวต่างชาติ

แบ่งปัน