วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (มค 2) เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และเร่งรัดการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ในภาคประมง โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น2 อาคาร 1 ตร.

180

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (มค 2) เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และเร่งรัดการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ในภาคประมง โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น2 อาคาร 1 ตร.
IMG_9380 IMG_9367 IMG_9360 IMG_9360 (1)

แบ่งปัน