ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๑๓ กองสารนิเทศ และอาคาร ๑๗ (ศูนย์สื่อมวลชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

92

แบ่งปัน