ประกาศกองสารนิเทส สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมตั้งพื้น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

77

แบ่งปัน