ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ฟังคำบรรยายและเก้าอี้นั่งทำงานผู้บริหารระดับ ๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

104

แบ่งปัน