ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

146

แบ่งปัน