วันที่ 10 พ.ค.2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 5/2559 โดยมี รอง ผบ.ตร., ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

288

วันที่ 10 พ.ค.2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 5/2559 โดยมี รอง ผบ.ตร., ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
S__4907027S__4907026 S__4907034 S__4907034 (1)

แบ่งปัน