ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32

แบ่งปัน