ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร ๑๓ กองสารนิเทศ และอาคาร ๑๗ (ศูนย์สื่อมวลชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50

แบ่งปัน