ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างใช้บริการไอคิวนิวส์ คลิป (IQ News Clip) และนิวส์เซ็นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57

แบ่งปัน