พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของนายตำรวจราชองครักษ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี ๒๕๖๐

244

https://drive.google.com/drive/folders/15ZnrykSsr2wUY4QU4fqHwvQyfxJSp82P

แบ่งปัน