ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อใช้ประกอบรายการพิเศษเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48

แบ่งปัน