ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมพิธีต่าง ๆ ในงานวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44

แบ่งปัน