ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมพิธีต่าง ๆ ในงานวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

67

แบ่งปัน