วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมหารือการใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานใน ตร. และจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.

172

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมหารือการใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานใน ตร. และจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.
IMG_0048_resize IMG_0083_resize IMG_0071_resize

แบ่งปัน