วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

278

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
IMG_9725IMG_9729 IMG_9715

แบ่งปัน