วันตำรวจ ๒๕๖๑

455

ดาวน์โหลดภาพพิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

https://drive.google.com/file/d/1S1HKRf1DAOmtQuMqWVKqLe9rAexvmtKC/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดภาพบรรยากาศในวันตำรวจ

https://drive.google.com/file/d/1zVOdXz1hXUMwcBTJ6hNMLDMLoMddVUca/view?usp=sharing

แบ่งปัน