วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นาย เกา เฟิง อธิบดีกรมสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ กระทรวงรักษาความสงบภายในแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เนื่องในโอกาสหารือข้อราชการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

147

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นาย เกา เฟิง อธิบดีกรมสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ กระทรวงรักษาความสงบภายในแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เนื่องในโอกาสหารือข้อราชการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

แบ่งปัน