วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ / พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช. ให้การต้อนรับ พล.ต.ท. อ่อง วิน อู้ ผบ.ตร. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพร้อมคณะ เนื่องในโอกาส เข้าศึกษาดูงาน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

235

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ / พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช. ให้การต้อนรับ พล.ต.ท. อ่อง วิน อู้  ผบ.ตร. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพร้อมคณะ เนื่องในโอกาส เข้าศึกษาดูงาน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

แบ่งปัน