วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ / พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการเปิดประชุมผู้ประสานงานคณะทำงานด้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผิดกฎหมาย โดยมี ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนจากประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมศุลกากร เข้าร่วมประชุมฯ

77

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ  / พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการเปิดประชุมผู้ประสานงานคณะทำงานด้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผิดกฎหมาย โดยมี ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนจากประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมศุลกากร เข้าร่วมประชุมฯ

แบ่งปัน