วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.ไตรรัตน์ อมาตยกุล หน.นรป.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัย ของ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

659

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.ไตรรัตน์ อมาตยกุล หน.นรป.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัย ของ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_9823IMG_9829 IMG_9819 IMG_9817

แบ่งปัน