ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์ภาพพระราชกรณียกิจพร้อมกรอบภาพเพื่อเผยแพร่พระเกียรติภูมิของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95

แบ่งปัน