วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหารข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 8/2561 โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเข้าประชุม

817

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหารข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 8/2561 โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน