วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว โดยมี พ.ต.อ.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รรท.ผบก.สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

118

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว โดยมี พ.ต.อ.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รรท.ผบก.สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน