วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 11 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตร./ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ที่พักรักษาตัว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยม

87

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 11 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตร./ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ที่พักรักษาตัว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยม

แบ่งปัน