วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

147

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_9911 IMG_9921IMG_9907

แบ่งปัน