วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองสั่งลงโทษ โดยมี พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.

164

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองสั่งลงโทษ โดยมี พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.
IMG_9846IMG_9863 IMG_9843

แบ่งปัน