ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร พระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธย เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

91

แบ่งปัน