คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอร.ตร.)

679
View Fullscreen
แบ่งปัน